Miksi kierrättää?

Syitä metallien kierrättämiseen on monia, niin ympäristöllisiä kuin yhteiskunnallisia.


• Metallien kierrättäminen on luontoystävällisen elämäntavan ja kestävän kehityksen yksi pääagendoista.
• Metallin voidaan sanoa olevan 100-prosenttisesti kierrätettävää ja sen kierrätettävyys ei huonone.
• Metalliteollisuus käyttää kierrätettyä metallia raaka-aineena uusien metallituotteiden valmistuksessa.
• Metallin jalostaminen malmista kuluttaa yli kaksi kertaa enemmän energiaa kuin metallin valmistaminen kierrätysraaka-aineesta.
• Metallin kierrätys vähentää kaatopaikkajätettä, säästää luonnonvaroja
ja mahdollistaa maailman malmivarantojen riittämisen pidemmälle
tulevaisuuteen.
• Yleisellä tasolla metallienkeräys tukee yhteiskunnan kestävää kehitystä niin paikallisella kuin globaalilla tasolla.
• Saat rahallista hyvitystä markkinahintojen mukaisesti arvometalleista ja suurista eristä romumetallia!


Kierrättäminen koskettaa meitä jokaista. Pidetään siis meille elintärkeä ympäristömme puhtaana nyt ja tulevaisuudessa!